Assemblea extraordinari del proper dia 28 de juny de 2017

De conformitat amb els Estatuts del Club, es convoca als associats a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dimecres 28 de juny, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, al domicili social del Club, Carrrer del Remail 15 ( seu nova , darrera del Mercadona), amb el següent ordre del dia:

 

 1. a) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. b) Informe de la Presidència.
 3. c) Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç i compte de resultats i liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i anteriors.
 4. d) Presentació de candidatures a la presidència.
 5. e) Elecció de la presidència.
 6. e) Precs i preguntes.

 

D’acord amb els estatuts del club, qualsevol soci o sòcia, pot optar a la presidència del CEM Cerdanyola.

 

D’acord amb els Estatuts del Club, a partir del dia 14 de juny, els dies de seu laborables de 19:30h a 21h, restarà a disposició dels socis amb dret a vot, a les oficines del Club per al seu examen, el balanç de situació, el compte d’ingressos i despeses, així com la liquidació del pressupost referent a l’exercici 2016 . Qualsevol associat, amb dret a vot, podrà sol·licitar a la Junta Directiva, per escrit, les explicacions i detalls que consideri necessaris, així com demanar, també per escrit, la consulta de la documentació comptable de l’Entitat, i igualment el llibre d’actes i el llibre-registre de socis. Aquesta reunió tindrà lloc en el domicili social en presència del Tresorer del Club o, en defecte seu, en presència de la persona que amb aquesta finalitat delegui la Junta, podent recaptar, a més, els oportuns assessoraments.

 

Per a formar part de l’Assemblea, els socis i sòcies han de ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

 

Be Sociable, Share!

  Dejar un comentario

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.