Assemblea general ordinària febrer 2018 (23 de febrer de 2018)

Queda convocada l’assemblea GENERAL ORDINÀRIA del CEM Cerdanyola que tindrà lloc el divendres 23 de febrer a les 19.30 hores, al domicili social del Club, carrer del Remei núm. 15 (seu nova, darrere del Mercadona), amb el següent ordre del dia:

1. Balanç anual temporada 2017 (Valoració i tancament econòmic).
2. Situació actual del club. (temporada 2018)
3. Proposta pressupost temporada 2018. Debat i aprovació si s’escau.
4. Nou local.
5. Patrocinadors
6. Calendari 2018.
7. Precs i preguntes.

Esperem comptar amb la seva assistència.

Coordinament
Junta CEM Cerdanyola